Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Adagium Corporate Finance B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die daarop wordt verstrekt, tenzij de schade het gevolg is van grove nalatigheid en aantoonbare schuld onzerzijds.

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en programmatuur van deze website behoren toe aan Adagium Corporate Finance B.V.. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Adagium Corporate Finance B.V. worden verveelvoudigd.