Waardebepaling

Wij gebruiken de door u ingevulde gegevens om contact met u op te nemen. Meer weten? Privacybeleid.

Door het gebruik maken van deze berekening, stemt u in met de algemene Disclaimer en deze specifieke voorwaarden. De uitkomst van de berekening vormt een informatieve. indicatieve waarde van uw bedrijf. Het betreft hier een theoretische berekening die geen garantie biedt voor de bedrijfswaarde in de praktijk. De berekening die u op deze site kunt maken, wordt gebaseerd op basis van de door u, de gebruiker, verstrekte informatie en is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden en beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.