Privacystatement

Adagium Bedrijfsoverdrachten is er voor u om het traject van bedrijfsverkoop en bedrijfsaankoop te begeleiden, maar wij zijn ook inzetbaar op andere deelgebieden zoals voor het uitvoeren van een waardebepaling van uw bedrijf, het adviseren en bemiddelen met betrekking tot een bedrijfsfinanciering en het verzorgen van algemeen bedrijfsadvies. U stelt daarbij veel informatie aan ons ter beschikking, waaronder ook persoonsgegevens. Wij vinden de bescherming van die gegevens en met name de privacy van al onze relaties en bezoekers van de site erg belangrijk en wij voldoen daarbij aan de privacywetgeving. Hieronder kunt u de informatie vinden over welke persoonsgegevens Adagium Bedrijfsoverdrachten verwerkt, waarom en wat wij met deze persoonsgegevens doen.

De diensten en website https://www.waardeeruwbedrijf.nl worden uitgevoerd en ter beschikking gesteld door Adagium Corporate Finance B.V. gevestigd te Veghel met KvK inschrijfnummer 17180502. Wij nemen voor zover mogelijk passende maatregelen om de privacy van onze relaties en websitebezoekers te beschermen en verlangen dat ook van onze eventuele samenwerkingspartners.
Adagium Bedrijfsoverdrachten verwerkt persoonsgegevens van directe en indirecte relaties, waaronder:

 • Klanten en hun vertegenwoordigers en medewerkers;
 • Personen die interesse tonen in onze diensten of in een bedrijf waarvan Adagium Bedrijfsoverdrachten de bedrijfsverkoop begeleid;
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar Adagium Bedrijfsoverdrachten of een van haar medewerkers een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad.

De gegevens die Adagium Bedrijfsoverdrachten verwerkt
Afhankelijk van de gestelde vraag of de dienst die wordt afgenomen, verwerkt Adagium Bedrijfsoverdrachten de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • bedrijfsgegevens inclusief de persoonsgegevens van bedrijfseigenaren, aandeelhouders en medewerkers, waaronder in ieder geval ook BSN nummer en inkomen van de betreffende medewerkers die daarin zijn opgenomen.

Indien u bepaalde persoonsgegevens niet zou willen verstrekken aan Adagium Bedrijfsoverdrachten, dan zou het kunnen voorkomen dat wij onze dienstverlening niet (volledig) kunnen uitvoeren.

De reden waarom Adagium Bedrijfsoverdrachten gegevens nodig heeft
Adagium verwerkt de genoemde persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Om contact met u op te kunnen nemen (zowel telefonisch als schriftelijk per e-mail of post) naar aanleiding van een contactverzoek of vraag van uw kant;
 • Om een overeenkomst met u aan te gaan;
 • Om de opdracht die u aan Adagium Bedrijfsoverdrachten uit te voeren in de vorm van te leveren diensten;
 • Om per e-mail nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen toe te sturen;
 • Om contact met u op te kunnen nemen indien u eerder interesse heeft getoond in een bedrijf waarvan Adagium Bedrijfsoverdrachten de bedrijfsverkoop begeleid dat niet tot een aankoop heeft geleid en wij de bedrijfsverkoop van een bedrijf in de vergelijkbare branche begeleiden dat voor u daarom wellicht interessant kan zijn;
 • Om relaties bij de mogelijkheid van een samenwerking of tussendoor vrijblijvende benaderen voor een mogelijke samenwerking of doorverwijzing van (potentiële) klanten.

Hoe lang bewaart Adagium Bedrijfsoverdrachten gegevens
Adagium Bedrijfsoverdrachten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig om de hierboven genoemde doelen te realiseren. Indien wij een overeenkomst van opdracht met u aangaan en diensten voor u uitvoeren, zijn wij in ieder geval verplicht na afloop daarvan gegevens te bewaren om te kunnen voldoen aan de betreffende wet- en regelgeving (waaronder in ieder geval mogelijke audits, boekhouding en wettelijke bewaartermijnen vallen). Adagium Bedrijfsoverdrachten voert daarom jaarlijks aan het einde van het jaar een actie uit waarin wordt gecontroleerd of die termijn is verstreken en afgezien van naam, leeftijd en contactgegevens de gegevens te verwijderen.

Adagium Bedrijfsoverdrachten en haar medewerkers beschikken verder over een groot bestand van relaties waarmee eerder een overeenkomst is aangegaan, na een eerste contact geen overeenkomsten wordt aangegaan, die interesse hebben getoond in een bedrijf waarvan Adagium Bedrijfsoverdrachten de bedrijfsverkoop begeleid maar niet tot een bedrijfsaankoop heeft geleid en andere dienstverleners waarmee Adagium Bedrijfsoverdrachten mogelijk kan samenwerken of met wie doorverwijzing van potentiële klanten kan plaatsvinden. Het bewaren van die gegevens om met die relaties contact op te kunnen opnemen en te onderzoeken of wij iets voor elkaar of elkaars klanten en relaties zouden kunnen betekenen is voor ons noodzakelijk voor de continuïteit van Adagium Bedrijfsoverdrachten. Ons netwerk is ook de kracht van Adagium Bedrijfsoverdrachten. De persoonsgegevens die voor dit doel nodig zijn bewaren wij daarom voor zolang de continuïteit van Adagium Bedrijfsoverdrachten dat vereist. Uiteraard zullen wij indien u dat uitdrukkelijk wenst uw gegevens op uw eerste verzoek verwijderen.

Gegevens delen met anderen
Adagium Bedrijfsoverdrachten verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Als de betreffende derden voor ons persoonsgegevens verwerkt, sluiten wij met de betreffende partij een zogenoemde verwerkersovereenkomst om zo een zelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. In alle andere gevallen verstrekken wij uw gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming aan derden waardoor er rechtstreeks contact kan plaatsvinden. In dat geval kunnen die derde partijen ook persoonsgegevens gaan verwerken in de uitvoering van een aparte met hen te sluiten overeenkomst of met uw uitdrukkelijke toestemming. Uiteraard streeft Adagium Bedrijfsoverdrachten er naar om u alleen met partijen in contact te brengen die ook aan de privacywetgeving voldoen, maar Adagium Bedrijfsoverdrachten is daarvoor niet verantwoordelijk en voor die gevallen verwijzen wij u voor de informatie over uw privacy naar de betreffende derde partij.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om met betrekking tot uw persoonsgegevens die bij ons in bezit zijn een verzoek in te dienen om die gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Indien u voor een verwerking door Adagium Bedrijfsoverdrachten toestemming hebt gegeven, dan kunt u die ook altijd door een verzoek daartoe weer intrekken. U kunt dergelijke verzoeken, maar natuurlijk ook uw vragen over deze privacy statement sturen naar de directie van Adagium Bedrijfsoverdrachten via info@adagium.nl. Wij zullen daarop zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken reageren.

Bent u van mening dat Adagium Bedrijfsoverdrachten uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, dan staat ook het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens tot uw beschikking.

Beveiligen
Adagium Bedrijfsoverdrachten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarvoor hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Servers en de door onze medewerkers gebruikte apparaten waarmee toegang kan worden verkregen tot uw persoonsgegevens zijn voorzien van actuele beveiligingssoftware;
 • Adagium Bedrijfsoverdrachten verstuurt gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL);
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.

Hebt u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er sprake zou zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@adagium.nl. Hier kunt u ook terecht voor al uw vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Adagium Bedrijfsoverdrachten.

Cookiestatement

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of smartphone. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies worden door de browser op uw computer geplaatst.

https://www.waardeeruwbedrijf.nl gebruikt de volgende soorten cookies:

Functioneel – Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Analytisch – Op de website wordt gebruik gemaakt van gebruik van Analytische cookies van Google Analytics, een analyseprogramma die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’), gevestigd te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons bedrijf te ondersteunen om het gebruik van de website door bezoekers te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en rapporten over de website-activiteit op te stellen.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De IP tracking is door ons in Google Analytics geanonimiseerd. Wij plaatsen deze cookies alleen met uw toestemming. Als u niet hebt ingestemd met het gebruik van dergelijke cookies, dan worden deze niet geplaatst. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Advertentie – Deze website gebruikt Google AdWords om relevante advertenties te tonen bij zoekopdrachten in Google en partners en gebruikt cookies om de effectiviteit hiervan te meten. De cookies van Google AdWords worden voor een periode van 30 dagen opgeslagen. Wanneer bezoekers een bezoek brengen aan Google-services en websites die partner zijn van het Google Display Netwerk, slaat Google met behulp van een cookies een nummer op in uw browser om die bezoeken te onthouden. Dit nummer is uniek en identificeert een webbrowser op een specifieke computer, niet een persoon.

Via cookies van Google AdWords (Google Display Network) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel) stellen wij advertenties beschikbaar met uw toestemming. Deze cookies zorgen ervoor dat er voor u relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vindt u hier.

Links – Op onze website treft u links aan naar externe websites. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Social Media – Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook. LinkedIn, YouTube, Google+, Instagram, Twitter, etc. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media platformen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn, YouTube, Google+, Instagram, Twitter, etc. (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook. LinkedIn, YouTube, Google+, Instagram, Twitter, etc. opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze social media platformen dienen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren, of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de helpfunctie van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Via de website Your Online Choices kunt u meer informatie vinden over hoe u cookies kunt uitschakelen.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer weten over Cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over Cookies vinden:

  Met de nieuwe privacywet en alles wat daarover te doen is kan het zijn dat Adagium Bedrijfsoverdrachten deze privacy- en cookiestatement van tijd tot tijd wijzigt of aanvult. Op onze website kunt u altijd de meest recente versie inzien en in het geval er ingrijpende wijzigingen of aanvullingen moeten plaatsvonden, zullen wij dit actief onder uw aandacht brengen.