Wat is de waarde van uw bedrijf?

Wilt u een bedrijf kopen of verkopen? Bent u benieuwd naar de waarde van uw bedrijf? Via deze website kunt u eenvoudig en gratis de indicatieve waarde van uw bedrijf berekenen.

Er bestaan talloze manieren om de waarde van een bedrijf te berekenen, deze website gaat uit van de DCF-(discounted cash flow)methode oftewel het berekenen van de waarde op basis van toekomstige kasstromen. Deze methode wordt door accountants en specialisten op het gebied van corporate finance gezien als de theoretisch meest juiste methode.

Start de waardebepaling

Disclaimer
Door het gebruik maken van deze berekening, stemt u in met de algemene disclaimer en deze specifieke voorwaarden. De uitkomst van de berekening vormt een informatieve. indicatieve waarde van uw bedrijf. Het betreft hier een theoretische berekening die geen garantie biedt voor de bedrijfswaarde in de praktijk. De berekening die u op deze site kunt maken, wordt gebaseerd op basis van de door u, de gebruiker, verstrekte informatie en is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden en beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.